Del 14 al 28 de Gener
Inauguració 14 de Gener · 19:30h

Andrea Ruiz, Hospitalet de Llobregat 1991. Fotògrafa i dissenyadora gràfica. Es mou entre aquests dos mons amb els ulls oberts i una mirada atenta a tot allò invisible. L’espai en blanc, l’absència i la presència són temes clau tant en el disseny com en la fotografia de l’autora i esdevenen una descripció gràfica de la sensibilitat de la seva mirada i percepció de l’entorn.

D’aquesta manera, en l’àmbit del fotodocumental, la presa de la imatge es converteix no només en un mitjà d’expressió, sinó en l’inici de la comunicació amb el paisatge, i amb qui l’habita. La necessitat de moviment, i la incessable cerca de diferents paratges i escenaris l’han portat a interessar-se pels països oblidats de l’actual Europa de l’est. Bulgària, Eslovàquia, Hongria o Lituània són part del territori explorat.

Sempre atreta pel fotodocumental aquest treball significa un esglaó més del camí que avança cap a l’exploració de l’espai intervingut i tot el que aquest explica. “L’escenari somiat” forma part d’una sèrie de projectes fotogràfics que descriuen diferents maneres de percebre l’absència dins l’entorn, en aquest cas, l’ésser humà.

Aquesta sèrie fotogràfica reflexa espais de Sofia, capital de Bulgària, durant l’estiu de 2014. Els escenaris retratats semblen l’exemple d’una ciutat pensada per teòrics allunyats d’adequació de la realitat social actual de la ciutat. L’absència, en aquest cas, es reflexa en la feina fotogràfica com la percepció, visual o no, d’allò que en pràctica hauria de formar part de l’escena. Percebre allò que no hi és a través de la visió del que si existeix.

Sofia, ubicació estratègica, encreuament de camins, punt de connexió, l’escenari somiat. Avui, marc d’avingudes buides, places de-sertes i mercats inerts. De mons antics engolits per l’absència, de la transició entre l’extens període comunista i l’actual República Parlamentària, de barreges que deixen molt clara una sola identitat, de reis que acaben sent primers ministres, de cautela i contenció, de presents estranys i passats que no acaben de passar.